هاست دایرکت ادمین ایران

هاست های ایران با کنترل پنل دایرکت ادمین
 • میزبانی وب لینوکس ایران - پلن 1

  از 110,000/yr
  سفارش دهید

  • 50 مگ فضا

   ترافیک نامحدود

   امکانات نامحدود

   کنترل پنل دایرکت ادمین

   وب سرور آپاچی

   PHP 5.5 - 5.6

   دیتاسنتر زیرساخت

 • میزبانی وب لینوکس ایران - پلن 2

  از 150,000/yr
  سفارش دهید

  • 100 مگ فضا

   ترافیک نامحدود

   امکانات نامحدود

   کنترل پنل دایرکت ادمین

   وب سرور آپاچی

   PHP 5.5 - 5.6

   دیتاسنتر زیرساخت
 • میزبانی وب لینوکس ایران - پلن 3

  از 250,000/yr
  سفارش دهید

  • 500 مگ فضا

   ترافیک نامحدود

   امکانات نامحدود

   کنترل پنل دایرکت ادمین

   وب سرور آپاچی

   PHP 5.5 - 5.6

   دیتاسنتر زیرساخت

 • میزبانی وب لینوکس ایران - پلن 4

  از 300,000/yr
  سفارش دهید

  • 1024 مگ فضا

   ترافیک نامحدود

   امکانات نامحدود

   کنترل پنل دایرکت ادمین

   وب سرور آپاچی

   PHP 5.5 - 5.6

   دیتاسنتر زیرساخت

 • میزبانی وب لینوکس ایران - پلن 5

  از 400,000/yr
  سفارش دهید

  • 2048 مگ فضا

   ترافیک نامحدود

   امکانات نامحدود

   کنترل پنل دایرکت ادمین

   وب سرور آپاچی

   PHP 5.5 - 5.6

   دیتاسنتر زیرساخت

 • میزبانی وب لینوکس ایران - پلن 6

  از 550,000/yr
  سفارش دهید

  • 5120 مگ فضا

   ترافیک نامحدود

   امکانات نامحدود

   کنترل پنل دایرکت ادمین

   وب سرور آپاچی

   PHP 5.5 - 5.6

   دیتاسنتر زیرساخت

 • میزبانی وب لینوکس ایران - نامحدود

  از 860,000/yr
  سفارش دهید

  • فضا نامحدود

   ترافیک نامحدود

   امکانات نامحدود

   بدون اددون دامین

   کنترل پنل دایرکت ادمین

   وب سرور آپاچی

   PHP 5.5 - 5.6

   دیتاسنتر زیرساخت

 • میزبانی وب لینوکس ایران - نامحدود ویژه

  از 1,150,000/yr
  سفارش دهید

  • فضا نامحدود

   ترافیک نامحدود

   امکانات نامحدود

   اددون دامین نامحدود

   کنترل پنل دایرکت ادمین

   وب سرور آپاچی

   PHP 5.5 - 5.6

   دیتاسنتر زیرساخت