یافتن محصولات و سرویس ها


ریسلر پلن 1


فضا : 10 گیگ

ترافیک : 50 گیگ

تعداد اکانت : 50 عدد

امکانات : نامحدود

وب سرور : لایت اسپید

موقعیت سرور : ایران

کنترل پنل : دایرکت ادمین180,000ریال ماهانه

رسیلر پلن 2


فضا : 20 گیگ

ترافیک : 100 گیگ

تعداد اکانت : نامحدود

امکانات : نامحدود

وب سرور : لایت اسپید

موقعیت سرور : ایران

کنترل پنل : دایرکت ادمین280,000ریال ماهانه

رسیلر پلن 3


فضا : 50 گیگ

ترافیک : 200 گیگ

تعداد اکانت : نامحدود

امکانات : نامحدود

وب سرور : لایت اسپید

موقعیت سرور : ایران

کنترل پنل : دایرکت ادمین480,000ریال ماهانه

رسیلر پلن 4


فضا : 100 گیگ

ترافیک : 300 گیگ

تعداد اکانت : نامحدود

امکانات : نامحدود

وب سرور : لایت اسپید

موقعیت سرور : ایران

کنترل پنل : دایرکت ادمین780,000ریال ماهانه

رسیلر پلن 5


فضا : 250 گیگ

ترافیک : 500 گیگ

تعداد اکانت : نامحدود

امکانات : نامحدود

وب سرور : لایت اسپید

موقعیت سرور : ایران

کنترل پنل : دایرکت ادمین1,380,000ریال ماهانه