یافتن محصولات و سرویس ها


IRAN-cPanel - 50MB - IRC-I


فضا : 50 مگ SSD

ترافیک : 10 گیگ

کنترل پنل : cPanel

وب سرور : LiteSpeed

سیستم عامل : Cloud Linux

موقعیت سرور : ایران - تهران
140,000ریال سالانه

IRAN-cPanel - 100MB - IRC-II


فضا : 100 مگSSD

ترافیک : 15 گیگ

کنترل پنل : cPanel

وب سرور : LiteSpeed

سیستم عامل : Cloud Linux

موقعیت سرور : ایران - تهران
180,000ریال سالانه

IRAN-cPanel - 500MB - IRC-III


فضا : 500 مگ SSD

ترافیک : نامحدود

کنترل پنل : cPanel

وب سرور : LiteSpeed

سیستم عامل : Cloud Linux

موقعیت سرور : ایران - زیرساخت
80,000ریال ماهانه
480,000ریال سالانه

IRAN-cPanel - 1024 MB - IRC-IV


فضا : 1 گیگ SSD

ترافیک : نامحدود

کنترل پنل : cPanel

وب سرور : LiteSpeed

سیستم عامل : Cloud Linux

موقعیت سرور : ایران - زیرساخت
100,000ریال ماهانه
580,000ریال سالانه

IRAN-cPanel - 2048 MB - IRC-V


فضا : 2 گیگ SSD

ترافیک نامحدود

کنترل پنل : cPanel

وب سرور : LiteSpeed

سیستم عامل : Cloud Linux

موقعیت سرور : ایران - زیرساخت
150,000ریال ماهانه
680,000ریال سالانه

IRAN-cPanel - 5120 MB - IRC-VI


فضا : 5 گیگ SSD

ترافیک : نامحدود

کنترل پنل : cPanel

وب سرور : LiteSpeed

سیستم عامل : Cloud Linux

موقعیت سرور : ایران - زیرساخت
200,000ریال ماهانه
880,000ریال سالانه

IRAN-cPanel - 10240 MB - IRC-VII


فضا : 10 گیگ SSD

ترافیک : نامحدود

کنترل پنل : cPanel

وب سرور : LiteSpeed

سیستم عامل : Cloud Linux

موقعیت سرور : ایران - زیرساخت
250,000ریال ماهانه
980,000ریال سالانه

IRAN-cPanel - 51200 MB - IRC-VIII


فضا : 50 گیگ SSD

ترافیک : نامحدود

کنترل پنل : cPanel

وب سرور : LiteSpeed

سیستم عامل : Cloud Linux

موقعیت سرور : ایران - زیرساخت
990,000ریال ماهانه
2,980,000ریال سالانه