یافتن محصولات و سرویس ها


هاست ویندوز 2012 ایران - پلن PIW-I


فضا : 100 مگ

ترافیک : نامحدود

تحویل آنی

پشتیبانی از PHP

زبان های ASP.NET

دیتاسنتر ایران
190,000ریال سالانه

هاست ویندوز 2012 ایران - پلن PIW-II


فضا : 500 مگ

ترافیک : نامحدود

تحویل آنی

پشتیبانی از PHP

زبان های ASP.NET

دیتاسنتر ایران
290,000ریال سالانه

هاست ویندوز 2012 ایران - پلن PIW-III


فضا : 1024 مگ

ترافیک : نامحدود

تحویل آنی

پشتیبانی از PHP

زبان های ASP.NET

دیتاسنتر ایران
390,000ریال سالانه

هاست ویندوز 2012 ایران - پلن PIW-IV


فضا : 2048 مگ

ترافیک : نامحدود

تحویل آنی

پشتیبانی از PHP

زبان های ASP.NET

دیتاسنتر ایران
490,000ریال سالانه

هاست ویندوز 2012 ایران - پلن PIW-V


فضا : نامحدود

ترافیک : نامحدود

تحویل آنی

پشتیبانی از PHP

زبان های ASP.NET

دیتاسنتر ایران
890,000ریال سالانه