یافتن محصولات و سرویس ها


نمایندگی سی پنل ایران - RIRC-I


فضا : 5 گیگ SSD

ترافیک : 10 گیگ

تعداد اکانت : نامحدود

امکانات : نامحدود

وب سرور : لایت اسپید

سیستم عامل : کلادلینوکس

کنترل پنل : cPanel/WHM150,000ریال ماهانه
400,000ریال سه ماهه
600,000ریال شش ماهه
900,000ریال سالانه

نمایندگی سی پنل ایران - RIRC-II


فضا : 10 گیگ SSD

ترافیک : 20 گیگ

تعداد اکانت : نامحدود

امکانات : نامحدود

وب سرور : لایت اسپید

سیستم عامل : کلادلینوکس

کنترل پنل : cPanel/WHM200,000ریال ماهانه
500,000ریال سه ماهه
990,000ریال شش ماهه
1,200,000ریال سالانه

نمایندگی سی پنل ایران - RIRC-III


فضا : 20 گیگ SSD

ترافیک : 50 گیگ

تعداد اکانت : نامحدود

امکانات : نامحدود

وب سرور : لایت اسپید

سیستم عامل : کلادلینوکس

کنترل پنل : cPanel/WHM300,000ریال ماهانه
800,000ریال سه ماهه
1,200,000ریال شش ماهه
1,800,000ریال سالانه

نمایندگی سی پنل ایران - RIRC-IV


فضا : 50 گیگ SSD

ترافیک : 100 گیگ

تعداد اکانت : نامحدود

امکانات : نامحدود

وب سرور : لایت اسپید

سیستم عامل : کلادلینوکس

کنترل پنل : cPanel/WHM500,000ریال ماهانه
1,400,000ریال سه ماهه
1,990,000ریال شش ماهه
2,990,000ریال سالانه

نمایندگی سی پنل ایران - RIRC-V


فضا : 100 گیگ SSD

ترافیک : 200 گیگ

تعداد اکانت : نامحدود

امکانات : نامحدود

وب سرور : لایت اسپید

سیستم عامل : کلادلینوکس

کنترل پنل : cPanel/WHM800,000ریال ماهانه
2,300,000ریال سه ماهه
3,200,000ریال شش ماهه
4,800,000ریال سالانه