1,000,000ریال

بین الملل


با تکمیل سفارش، یک پنل نمایندگی با 15 دلار شارژ اولیه به شما تحویل داده می شود.

سپس طبق تعرفه های زیر می توانید دامنه ثبت کنید : تعرفه ثبت دامنه برای نمایندگان

شارژ اولیه فقط 15 دلار است و امکان تغییر آن وجود ندارد. پس از تکمیل سفارش و تحویل پنل می توانید اقدام به شارژ مجدد با مبلغ دلخواه کنید. توضیحات تکمیلی در مورد سرویس نمایندگی دامنه :

نمایندگی ثبت دامنه


توجه : پنل کاملا رایگان است و مبلغ فوق بعنوان شارژ به پنل اضافه می شود (15 دلار) و کاملاً قابل استفاده می باشد